salon masażu harmonia

Vouchery


Regulamin Korzystania z Zaproszeń Upominkowych
 

 1. Zaproszenia Upominkowe dają możliwość sięgnięcia po każdą z usług zgodnie  aktualnym cennikiem, a wyznacznikiem jest wartość posiadanego Zaproszenia.
 2. Zaproszenie może dotyczyć określonej kwoty bądź konkretnego zabiegu czy nawet całej gamy kuracji.
 3. Zaproszenia są ważne 3 miesiące.
 4. Zaproszenie można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 5. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty nie później jednak niż na 2 tygodnie przed końcem ważności bonu pod nr tel. +48 792 589 992, drogą mailową: harmonia.masaz@gmail.com lub osobiście.
 6. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, mailową lub osobiście. W PRZECIWNYM WYPADKU ZAPROSZENIE ZOSTAJE UZNANE ZA ZREALIZOWANE, I ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE ANULOWANE. 
 7. Zaproszenie należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 8. Zaproszenie nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Zaproszenia, które opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych świadczeń.
 9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Zaproszenia, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia.
 10. Zaproszenia imienne mogą być przeniesione na inną osobę, co należy wcześniej uzgodnić z recepcją Harmonia salon masażu.
 11. Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Harmonia salon masażu.
 12. W przypadku utraty lub zniszczenia Zaproszenia Upominkowego, Harmonia salon masażu nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 13. Integralną częścią Zaproszeń Upominkowych jest niniejszy Regulamin. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Zaproszenia Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

Zasady Sprzedaży Zaproszeń Upominkowych

 1. Zaproszenia Upominkowe są wydawane w formie eleganckiej inwitacji zapakowanej w kopertę.
 2. Zaproszenia opiewające na kwotę oraz zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług mają postać zaproszenia imiennego.
 3. Zaproszenia można nabyć w Harmonia salon masażu. Nabycie Zaproszeń w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 4. Zaproszenia można również zakupić składając zamówienie drogą mailową: harmonia.masaz@gmail.com bądź telefonicznie: +48 792 589 992.
 5. Za Zaproszenia zamówione przez internet lub telefonicznie przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto, podając w tytule „Zaproszenie upominkowe” oraz imię i  nazwisko osoby obdarowanej. Santander Bank Polska S.A. nr konta 92 1910 1048 2698 1187 3443 0001.
 6. Na życzenie Kupującego Zaproszenie Upominkowe może zostać wysłane pod wskazany adres listem poleconym za dopłatą 9,50 zł. (llist priorytetowy).
 7. Zakup vouchera do samodzielnego wydruku wymaga, poinformowania o tym recepcji Harmonia Salon Masażu wysyłając wiadomość e-mail, SMS, messenger lub telefonicznie oraz podając niezbędne dane do jego wypisania (imię i nazwisko osoby obdarowanej, wybraną kwotę lub usługę oraz adres e-mail). Po dokonaniu przelewu voucher zostanie przygotowany i wysłany na podany adres e-mail.